top of page

บางกลอย

มีไม่กี่ประเด็นที่ดำเนินไปในหลายทศวรรษ แต่เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้มักเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด หนึ่งในปัญหาเหล่านี้คือชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทย หลายคนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้หลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติ ตัวอย่างคือสถานการณ์ในเขตบางกลอย หากสนใจ โปรดอ่านและลงนามในแบบฟอร์มคำร้องนี้


https://www.change.org/p/ กรมอุทยานฯ-หยุดสสสส. ฆ่ฆะเหียงบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน...

Test Tube
bottom of page