top of page

“ผ่านการตระหนักว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องการเมือง ซึ่งในเบื้องต้นแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นพวกหัวรุนแรงและเป็นนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์หัวรุนแรงอีกด้วย”

นอร์แมน ไดมอนด์

มอบเครดิตให้กับ Andrew Butts (SftP Twin Cities) สำหรับการค้นหาคำพูดที่ยอดเยี่ยมนี้

bottom of page